ОСНОВНА ЦЕЛ НА ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР „НИРВАНА+”

Техническия прогрес осигурява все повече материални блага и все по-добри условия на живот, но наред с това нараства ролята на редица вредни за здравето фактори. Цивилизацията обаче не може да се спре. Затова трябва да търсим средства, които да уравновесят нейните отрицателни последици – средства, които да подобрят здравословното състояние на човека и да му възвърнат психическото равновесие.
Основна цел на ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НИРВАНА+ е да създаде и поддържа висока здравна култура, защото когато се положат грижи за здравето, не се налага да се полагат грижи за болните. Нашата мисия е да се обединим специалисти в различни области, с което да помагаме за възстановяване и поддържане здравословното равновесие на хората с различни алтернативни методи. По-добре да се създават и предлагат технологии за здрави хора, за да не стигаме до лекарския кабинет.

vaucher-1

Всички масажи са на цяло тяло с продължителност 1 ч.
Валидността на ваучера е 1 месец от датата на закупуване.
Притежателя на ваучера получава и допълнителен подарък от „Нирвана+“ един безплатен урок па йога.

За да закупите ваучер или да си запишете час за масаж, моля обадете се на:

GSM: 0893 675 501

 

ДИСКОВЕ С ВОДЕНИ МЕДИТАЦИИ