Контакти

Лице за Контакт: Адриана Тенева
тел: 0882 404 128
Адрес: гр. Казанлък, ул. Чудомир 6, етаж 2;
(новата сграда)