Посвещение в Рейки – I и II ниво

Традиционно (Усуи) Рейки в три степени

Рейки е достъпна система за всички, които имат желание да се докоснат до духовността, да открият истинската си същност и да бъдат в хармония със себе си и със заобикалащия ги свят. Това е източна методика, която се практикува от милиони хора по света от различни страни, националности и религии. Традиционно Рейки е най-разпространената форма на Рейки, която се изучава по света днес. Изключително лесна за усвояване с отлични резултати. Подходяща е за начинаещи в енергийните и духовни практики.
Изучава се в 3 нива, а нашият център предлага посвещение в 2 от тях:

РЕЙКИ 1

Курсистът получава 4 посвещения за отваряне на чакрите и обучение, което му позволяват да се самолекува и да лекува други хора, чрез пряко полагане на ръце в определени позиции на тялото. На този курс се изучава историята на Рейки, как Рейки лекува, енергийната система на човека – чакрите и петте енергийни тела, защо се разболяваме, позиции на ръцете и етичните норми. Както и практическо приложение на наученото.

РЕЙКИ 2

Курсистът получава посвещение за по-силна енергия, както и обучение, което му позволява да се самолекува и да лекува други хора дистанционно. За разлика от Рейки 1, тук човек вече може да въздейства на емоционално (подсъзнателно) и ментално (съзнателно) ниво. Ученика получава 3 лечителски символа за прецизно управляване на енергията. С тяхна помощ той може да увеличава или намалява енергията, да лекува на ментално ниво, да лекува от разстояние. Може да пречиства и зарежда помещения, храна, вода, лекарства, кристали, да използва за възнамеряване и много други. С това посвещение проводимостта на енергия многократно се увеличава. С други думи, няма нещо, за което енергията Рейки да не може да се използва при втората степен.