Какво представляват чакрите?

чакри

Какво представляват чакрите?

Чакрите са част от фината енергийна система на човека и играят важна роля за неговото здраве. Те са в основата на създаването на различните видове съзнание. Понякога чакрите са блокирани и това води до редица здравословни проблеми.

Чакрите са свързани с ендокринните жлези. Ние не сме само физическо тяло. Имаме 5 финни енергийни тела. Те поглъщат енергия, която е с висока вибрация, препращат я в чакрите, които я трансформират и насочват към ендокринните жлеза. Нарушение в една от системите неизбежно води до промени в другите системи. Затова е важно балансирането на чакрите, което води до равновесие във всички системи.
За тях може да се мисли и като за точки, в които душата се свързва с физическото тяло. Те представляват като енергийни вихри, завихрящи се навътре или на вън. По форма наподобяват спираловидното движение на водата, завъртяна във водовъртеж. Има седем основни чакри и множество второстепенни, разположени в и извън нашето тяло.

Всяка чакра излиза от гръбначния стълб. От втората до шестата чакра са по дължината на гръбнака, всяка има вход-изход и връхна точка в гръбначния стълб. Входът-изходът е връзката с външния свят (аурата), а връхната точка е връзката с вътрешния свят. Предната страна обикновено е свързана с получаването на фина енергия, а задната с излъчването на енергията. Предната страна е с емоционални характеристики, а задната с волеви.

Всяка чакра е свързана с една много фина енергия, която тече по гръбначния стълб. Каналът е съставен от три части: сушумна е в центъра на гръбнака и е най-важният енергиен канал; другите два са ида и пенгала и се простират отзад и отпред на сушумна. Този канал разпределя eнергията по цялата енергийна система.

Споделяне