Посвещение в Рейки – I, II и III ниво

Посвещение в Рейки - I, II и III ниво - Самоков - Нирвана плюс - център за хармонизиране на тялото и душата

Традиционно (Усуи) Рейки в три степени

Рейки е достъпна система за всички, които имат желание да се докоснат до духовността, да открият истинската си същност и да бъдат в хармония със себе си и със заобикалащия ги свят. Това е източна методика, която се практикува от милиони хора по света от различни страни, националности и религии. Традиционно Рейки е най-разпространената форма на Рейки, която се изучава по света днес. Изключително лесна за усвояване с отлични резултати. Подходяща е за начинаещи в енергийните и духовни практики.
Изучава се в 3 нива.

РЕЙКИ 1

Курсистът получава 4 посвещения за отваряне на чакрите и обучение, което му позволяват да се самолекува и да лекува други хора, чрез пряко полагане на ръце в определени позиции на тялото. На този курс се изучава историята на Рейки, как Рейки лекува, енергийната система на човека – чакрите и петте енергийни тела, защо се разболяваме, позиции на ръцете и етичните норми. Както и практическо приложение на наученото.

РЕЙКИ 2

Курсистът получава посвещение за по-силна енергия, както и обучение, което му позволява да се самолекува и да лекува други хора дистанционно. За разлика от Рейки 1, тук човек вече може да въздейства на емоционално (подсъзнателно) и ментално (съзнателно) ниво. Ученика получава 3 лечителски символа за прецизно управляване на енергията. С тяхна помощ той може да увеличава или намалява енергията, да лекува на ментално ниво, да лекува от разстояние. Може да пречиства и зарежда помещения, храна, вода, лекарства, кристали, да използва за възнамеряване и много други. С това посвещение проводимостта на енергия многократно се увеличава. С други думи, няма нещо, за което енергията Рейки да не може да се използва при втората степен.

РЕЙКИ 3 (РЕЙКИ МАСТЕР)

Курсистът получава настройка за по- силна енергия, както и обучение за това как да извършва посвещаване на други хора в нивата на Рейки. Проводимостта на енергия многократно се увеличава и ученика се превръща буквално в „река от енергия”. За разлика от Рейки 2, тук човек може да въздейства на кармично ниво. Ученика се превръща в учител и получава свещен символ за прецизно управляване на енергията. С този символ може да посвещава свои ученици и да го замества вместо останалите символи при лечение. Като цяло третата степен е най-вече духовен път към самосъзнание и себеразвитие.

Настройката (посвещението) не е лечебен сеанс, тя създава лечителя

Рейки е единствената система, която не може да се научи от книга или по какъвто и да било друг начин. Тя се предава само от учител на ученик и това става чрез посвещение или т.н. настройване.

Настройването трябва да се преживее – то не може да бъде описано по рационален начин. Никой не знае как или защо действа настройката Рейки, нито защо комбинацията от позициите на ръцете, дишането и контролирането на кундалини има това дълбоко въздействие. Настройката е нещо като кармично разплащане.

По време на процеса на настройване негативната карма на получателя се преодолява. Това става, защото нeимоверно нарасналата енергия на Рейки учителя при предаването на настройките увеличава равнището на ки (жизнената енергия) в получаващия ги човек. Получилите настройки Рейки знаят, че те са променили живота им. Посвещаването е повратен момент в живота на много хора и повечето учители Рейки изпитват истинско благоговение пред процеса на настройване.

Може би днес процесът на настройване е едно от най-свещените неща на Земята. От момента на извършване на простите движения се създава нов лечител – или може би е по-правилно да се каже, че се събужда. Способността да извършваш Рейки е част от човешкия генетичен код, вплетен в нашата ДНК. Настройката просто включва осветлението в тъмната къща и връща способности, които някога са били универсални, но сега са загубени за повечето хора.

Споделяне