Регресионна терапия

Регресионна терапия - Самоков - Нирвана плюс - център за хармонизиране на тялото и душата

Регресионна терапия

Обикновено я наричат терапия на миналите животи. Лекарите-психотерапевти и учените, изучаващи преражданията, са доказали, че събитията от миналите животи могат да влияят на здравето, финансовата успешност, поведението и мирогледа на личността в настоящето. Всеки проблем, страх или негативен модел на поведение си има винаги първопричина, която лежи в миналото (в детството, в ембрионалния период или в някой от миналите животи). Такъв причинно-следствен механизъм в езотеричната наука се нарича Карма.

Регресионна терапия се базира на повторното преживяване от пациента, под контрола на терапевт, на спомените, които обикновено се блокират от неговото съзнание, но се пазят в подсъзнанието му (в постоянната памет). След като пациентът преживее първопричината, терапевтът я разграничава от настоящото състояние и проблемите напълно изчезват. Така също Регресионната терапия дава възможност на пациента да си спомни отношенията, които е имал с различни хора в предишни животи. А това способства за решаване на редица социални конфликти и подобрява личните отношения с определени хора. Днес Регресионната терапия е едно от най-перспективните и развиващи се направления в психотерапията, даващо уникални и стабилни терапевтични резултати.

Какви проблеми решава Регресионната терапия?

– страхове и фобии с различна природа;
– състояния на тревожност;
– негативни поведенчески модели;
– неуспешност в бизнеса, лични взаимоотношения;
– психологически проблеми с близките;
– невъзможност за самореализация.

Терапията е НЕХИПНОТИЧНА и поради това абсолютно безопасна. Пациентът съзнателно участва в процеса и след сеансът си спомня всичко.

Прогресията е преместване напред в времето. Във всеки един момент от живота си ние правим избори. Наглед дребни и незначителни, а понякога огромни и съдбоносни те предопределят бъдещото ни развитие. Понякога се случва да не можем да направим избора или да се страхуваме да направим крачката напред, защото неизвестното ни плаши. Но ако можем да се преместим за кратко напред във времето и да видим какво ни очаква при определен наш избор, тогава ще можем съзнателно да вземем решение на къде да поеме живота ни.

Различни случаи на клиенти преживяли Регресионна терапия или Прогресия можете да прочетете, като кликнете на бутоните под картинката.

Споделяне