Степени на Йога

<< Обратно

Степени на Йога

Съществуващото разделяне на йога на отделни видове е формално. Има една система с 8 степени:

1. ЯМЯ – себеовладяване или правила за обществено поведение (между отделните личности).

2. НИЯМА – ограничаване или кодекс на личното поведение (вътреличностна самодисциплина).

3. АСАНА – телесни положения или пози, упражнения.

4. ПРАНАЯМА – контрол върху дишането или ритъма на дишането.

5. ПРАТИАХАРА – оттегляне на сетивата или „откъсване” (относителна независимост на ума от сетивата).

6. ДХАРАНА – концентрация на мисълта.

7. ДХИАНА – медитация (процес на вникване в същността на обекта на съсредоточаване).

8. САМАДХИ – самореализиране или просветление (състояние на пълно вникване в същността на този обект).