Нияма Йога

<< Обратно

Нияма  – Това е система от принципи за регулиране на вътреличностните процеси. Тя препоръчва изграждането на положителни качества в характера, за да се постигне успех в практикуването на йога. Този втори етап се базира на достигнатата вече висока степен на морално поведение, взискателност и уважение към самия себе си. Тя e по ангажирана с личната дисциплина и подготвят духовния аспирант за пътя нагоре. Нияма, както и яма, намаляват вътрешния стрес и правят ума спокоен и уравновесен, подготвят за концентрация и медитация. Също са 5 основни принципа.

Шауча – чистота телесна и духовна – човек е необходимо да поддържа тялото си чисто – редовно да се къпем, да ядем чиста храна. Ако не поддържаме тялото чисто сме изложени на риск от заболявания, а те са пречка по пътя към медитация. Как можем да насочим ума си навътре, да изживеем дълбоките нива на подсъзнанието, ако има нарушение в храносмилането, ако ни боли корем или друга болест? Вътрешната телесна чистота се постига чрез специален режим на хранене и очистителни процедури.
Има и друг фактор- възможността за медитация до голяма степен е свързана с диетата. Ако се храним с нечиста и нискокачествена храна, умът няма капацитета да бъде сензитивен и да се настрои на фини честоти на съзнание. Фините нива на съзнание имат нужда от ясен и спокоен ум, където да се проявят. Това означава  да се прочиства и ума от емоции и мисли, не само тялото. И отново идват ямите и ниямите на помощ. Както и външната среда, домът ни, дрехите, предметите е необходимо да са чисти и подредени, защото това отразява и нашата вътрешна същност и е израз на вътрешния ни живот. Под нравствена чистота се разбира липсата на користни мотиви в поведението,ликвидирането на отрицателни емоции -гняв, яд, похотливост, завист, ревност, надменност и пр. Още по-важно е „очистването” на ума от лоши мисли и съответни действия – клевета, интриганство, измама, подлизурство и пр.

Сантоша – задоволство – Необходимо е да развием способността да отстояваме на ежедневните проблеми без да бъдем дълбоко афектирани, да имаме чувство на приемане и доволство, независимо от обстоятелствата. Повечето от хората имат постоянно променящо се настроение, според ситуацията, времето, хората, случките, поради спадовете и възходите в живота. В един момент сме щастливи, тогава нещо се появява и изведнъж се натъжаваме и ставаме нещастни или ядосани. И така умът постоянно си лети от едно на друго състояние и това не е подходящо за медитация. И затова задоволството и позитивността са от голяма необходимост. Не външно задоволство за да впечатлим хората около нас, но вътрешно. По-лесно е да се каже отколкото да се направи. Означава също и оптимизъм, жизнерадостност, спокойствие. Съгласно този принцип човек трябва да бъде винаги оптимист, в добро настроение, доволен от себе си, да има вяра в своите сили и възможности. Това му помага да се справя с успеха с всекидневните проблеми. Всички тези качества се получават  като резултат от правилното практикуване на йога.

Тапас – простота и аскетизъм – Означава също твърдост, издръжливост, строгост, ревностност. Това е със цел засилване на волята чрез постоянно практикуване на самоналожени дисциплини като постене, обет за мълчание за няколко часа или по-дълго време. Това помага да се дисциплинира ума. Но тапас не бива да включва подтискане на ума, тъй като това може да навреди повече отколкото да помогне. Волята е абсолютно необходима в йога, тъй като умът се лута насам натам без посока. Ще ви накара да правите неща, които не желаете да правите и в този смисъл ще доведе повече напрежение, отколкото помощ в медитативната практика. Силата и волята са единствения начин да поставим ума под контрол. Без тези качества човек трудно постига успех в системата йога. Тапас представлява форма на нравствено поведение, което е резултат на съзнателно преодоляване на инертността. Съзнателната дисципринираност, постоянството, упоритостта са необходими условия  за успех в овладяването на йога-тренировачния комплекс.

Свадхиая  –  Самообучение  – Означава също самонаблюдение, самоопознаване. Това има различни интерпретации, но най-популярната е че трябва непрестанно да наблюдавате действията и реакциите си и да ги осъзнавате. Вижте как реагирате на различните ситуации и защо сте щастливи в един момент и нещастни в друг. Ако сте ядосани попитайте се защо съм ядосан, ако сте привързани към нещо, попитайте се защо това е така. Чрез продължителен самоанализ постепенно ще откриете как ума ви работи, какви са неговите трикове и фобии, поне на съзнателно, повърхностно ниво. Така ще знаете повече за нещата, които тревожат ума ви.
Самообучението също ще даде и развитие във вашата медитация, ще я задълбочи така че прогресивно да започнете да разбирате себе си по-добре. С други думи ако имате видения в медитацията, оставете ги. Не ги подтискайте, тъй като те ще ви кажат повече за това какво се случва в подсъзнателния ум, какви са спомените, дълбоко вкоренените проблеми и конфликти, много от които причиняват постоянно напрежение в ума, в много случи без дори да знаете. Само когато знаете за тях можете да започнете да ги изчиствате и постепенно да подобрявате способността за навлизане в дълбока медитация, където тези дълбоко вкоренени напрежения са пречка. При практикуването на йога е необходимо постоянно да се прилага самоконтрол. На всички е добре известно, че надценяването на собствените възможности води до нежелателни последствия. Това се дължи на лош самоконтрол, недостатъчно анализиране на поведението и изобщо слабо самонаблюдение и самоопознаване.

Ишвара Пранидхана – Себеотдаване – Това означава да отдадете вашите действия на бог, висшето съзнание, съществуване или каквото име дадете на това, което ви кара да живеете. Всяко ваше действие трябва да бъде отдадено в почитане на божественото. Направете усилие чрез постоянно практикуване да забравите за себе си, за егото, и да приемете че вашите действия не са нищо друго, а проявление на божественото съзнание. Помнете че само егото е причината за повечето емоционални и ментални проблеми. Само нашето его е това което ни кара да мразим, да се противопоставяме, да се привързваме към обекти и така нататък. Ако намалим егото си поне малко, в отговор на това умът ще стане по-спокоен и уравновесен. Ако можем изцяло да освободим егото си, което никак не е лесно, тогава нашата медитация автоматично ще ни изведе към реалността. Карма и бхакти йога, безкористно служене и божествено отдаване ще бъдат в голяма помощ.