Холотропно дишане

Холотропно дишане - Самоков - Нирвана плюс - център за хармонизиране на тялото и душата

Холотропно дишане /Ребъртинг/

Връзката между психиката и дишането е факт, известен отдавна на човечеството – практически всяка психодуховна система, която се опитва да разбере човешката природа, е разглеждала дишането като решаваща връзка между тялото, психиката и духа. От векове се знае, че върху съзнанието може да се влияе с техники, включващи дишането.
В процеса на проучванията си върху съзнанието, световноизвестният учен и пионер на трансперсоналната психология, психиатърът Станислав Гроф разработва подход, наречен Холотропно дишане. Методът съчетава специфичен дихателен модел, емоционално заредена музика и фокусирана работа с тялото. Посредством нея се предизвикват мощни холотропни състояния, по време на които човек има различни по характер и интензитет преживявания.

Ефекти

По време на холотропна сесия съзнанието качествено се променя. Обикновено оставаме напълно ориентирани в пространството и времето и не губим целия контакт с обкръжаващата ни реалност. В същото време, в полето на съзнанието ни нахлуват съдържания от други области на съществуването. Така преживяваме едновременно две много различни реалности, „двата ни крака са в различни светове”.

Природата и ходът на сесиите варират значително при различните хора, както и при един и същ човек в отделните сеанси. При затворени очи, зрителното ни поле може да е наводнено с образи от личната ни история и подсъзнание. Възможно е това да се придружава от различни сетивни преживявания – звуци, физически усещания, аромати, вкусове.
Емоционалните качества, наблюдавани в холотропните сесии, са широкоспектърни. От едната страна на спектъра, човек може да се натъкне на чувства на необикновено добруване, дълбок покой, блаженство, космическо единство и екстаз. От другата страна са епизодите на гняв, тревожност, тъга, безнадеждност и провал.

На физиологично ниво, можем да усетим мускулни схващания и болки, представляващи телесния израз на загнездени в подсъзнанието, неизразени емоции и конфликти.
Можем да преживявеем и широка гама от трансперсонални явления, например чувства на единение с другите хора, природата, вселената и бога, идентификация с архетипни фигури, животни, неодушевени предмети и т.н.
Характерно за всички изброени по-горе ефекти е, че по време на сеанса, те преминават през етап на интензификация и постепенно отшумяват. Типичният резултат от холотропната сесия е фундаменталното емоционално освобождаване и физическа релаксация.

За какво помага холотропното дишане:

• Активиране на процесите на самопознание, личностно израстване
• Достъп до вътрешни ресурси
• Преодоляване на кризите в живота
• Освобождаване от страховете и комплексите
• Активиране на творчеството и интуицията
• Освобождаване от ефектите на остър и хроничен стрес
• Терапия на зависимостите, като алкохол, цегари и наркотици
• Освобождаване на невротични и психосоматични симптоми
• Лечение на депресии

Споделяне