Хомеопатия

Хомеопатия - Самоков - Нирвана плюс - център за хармонизиране на тялото и душата

Хомеопатия

Хомеопатията представлява метод на лечение на природна основа, съобразен с факта, че всеки от нас представлява живо същество, уникално със своята индивидуалност и личностни характеристики, със свой ритъм на живот и работа и със собствена обкръжаваща среда.
За основоположник на хомеопатията като метод на лечение се смята немският лекар САМЮЕЛ ХАНЕМАН той установил , че веществата , които в измерими дози могат да причинят болест, в безкрайно малки дози могат да излекуват болест, протичаща с подобни симптоми. Оттук идва и името хомеопатия ( homeos- подобен, и patos – болест). Освен с принципите на подобието и на безкрайно малките дози, лекарите – хомеопати се съобразяват и с друг много важен принцип – принципът на индивидуалния подход към болния. Това означава, че не се лекува болестта, а болния след съобразяване с неговите индивидуални особености ( физически, психически и душевни ), а също и на базата на неговите болестни тенденции и предразположения.
„Хомеопатията действа бавно“. Това е често срещано мнение, което не винаги е вярно. При остри състояния, каквито са например, острата вирусна инфекция, възпалителен процес, невралгия, остра страхова или алергична реакция, хемороидна криза и др. с помощта на подходящо подбрани хомеопатични лекарства се постига изключително бърз лечебен резултат. Често в тези случаи хомеопатичните лекарства действат по-бързо от нехомеопатичните такива. Когато се касае, обаче, за хронично заболяване е необходимо повече време, за да има ефект от хомеопатичното лечение. Това време е необходимо, за да може организмът да задейства собствените защитни механизми, които са били потиснати или неефективни в продължение на години.
„Хомеопатичните лекарства не могат да се комбинират с други нехомеопатични медикаменти“. Това схващане, което също е широко разпространено, е абсолютно неправилно. Хомеопатията представлява метод на лечение, който е абсолютно съвместим, ако това се налага, с всички други методи на лечение. Нещо повече, при сериозните хронични заболявания почти винаги хомеопатичните лекарства, поне в началото на хомеопатичната терапия, се съчетават с нехомеопатични медикаменти. Така например, при лекувани дълго време бронхиална астма или ревматоиден артрит с кортикостероидни препарати, последните не може и не бива да се отменят изведнъж, когато започваме хомеопатично лечение. „Хомеопатията като метод на лечение представлява клон на фитотерапията“. Наистина, за изготвянето на повечето хомеопатични лекарства се използват лечебни растения, но принципът на действие и дозировките, които се използват в хомеопатията и фитотерапията са съвсем различни. Днес лекарите хомеопати разполагат с повече от 3 000 медикамента и повече от 1700 от тях имат растителна основа. Останалите се приготвят на базата на животински продукти, като и на такива с минерален произход. Противно на схващането, че хомеопатията представлява лечение с разредени отрови, съвсем малка е частта от хомеопатичните лекарства, които са изготвени от отрови с животински, растителен или изкуствен произход.
Хомеопатичното лекарство в разреждане 5СН е по-силно от същото хомеопатично лекарство в разреждане 15 или 30 СН, тъй като е по-концентрирано“ .Принцип в хомеопатията е, че колкото е по-голямо сходството между болестния процес и действието на съответната субстанция върху организма, от която е приготвено съответното хомеопатично лекарство, толкова по-голяма степен на разреждане на това лекарство трябва да бъде избрано. Лечението с хомеопатия е изключително безвредно. Не натоварва организма с токсични вещества и е подходяща за всички – от бебета до възрастни хора.
Това, заедно с изключителната и ефикасност и достъпната цена, я прави предпочитан метод за лечение на широк спектър от заболявания.

Споделяне